Els de Bermac

David Berenguer, Xavier Macarulla: bona gent que fa les coses be.