Esteve Riera i Sergi Capellas

Els “padrinos”  de RCR, amb casa gran, consells i dinars al Frai