Ferran Forcada

El super dire de ‘erre’ que me llevó al polígono